Human, Person, Bus

Hubertus von Hohenlohe in Taipeh